2. syys, 2015

Wassily Kadinsky

Wassily Kadinsky (1866-1944) ja Kazimir Malevits olivat abstraktisen maalaustaiteen alullepanijoita. Kadinsky oli syntyjään venäläinen, joka lähti ensin vainoja pakoon Saksaan ja sieltä Ranskaan. Kadinky sai Ranskan kansalaisuuden 1939. Hänen mielestään oli kaikista vaikeinta maalata abstraktisia maalauksia. Hänellä oli herkkä värivainu ja hän opiskeli väriteorioita. Nuorena voimakkatt värit aiheuttivat hänelle fyysisiä oireita.

Museo Centre Pompidou Pariisi.