Toimittanut Mauri Soikkanen ja Jussi Soikkanen. Kannen kuva: Seppo Polameri
ISBN 978-951-1-22573-7