Toimittaneet: Mauri ja Jussi Soikkanen
Kannen kuva: Seppo Polameri
ISBN 978-951-1-26428-6